Fixa svartvita bilder i Word


Microsoft Word är ett program som används till väldigt mycket. Det går att göra tryckoriginal till föreningstidningar, broschyrer och annat. Men sådana saker framställs ju ofta utan färg, bland annat av kostnadsskäl, och då är det också bättre om originalet från början är i gråskala.

Word har flera enkla färgjusteringsalternativ så att du snabbt och enkelt kan ställa in bilderna i ditt Word-dokument. Oavsett om du vill skapa ett konstnärligt mästerverk eller helt enkelt få ditt dokument att matcha skrivarens inställningar, kan du lätt ändra dina bilder till svartvitt i Word.

Färgjusteringen påverkar bara bilden som placeras in i ditt dokument (och det går dessutom att ångra) – den har ingen effekt på den ursprungliga filen.
1 - Välj
Du kan göra jobbet direkt när du klistrat in bilden eller senare när dokumentet är färdigt. Börja med att klicka på bilden för att markera den.

2 - Färg
Klicka på fliken Format och leta sedan reda på Färg en bit till vänster i menyfältet.

3 - Färgmättnad
Klicka på och välj sedan noll procents färgmättnad. Det är valet längst upp till vänster i den meny som fälls ut.

4 - Monokromt
Din bild är nu i gråskala. Vill du ångra dig är det bara att klicka på Återställ bildobjekt i samma menyfält som tidigare.


WebbUgglan.se